[layerslider_vc id=”1″]

Naša dejavnost

Gospodarsko interesno združenje (GIZ) Mesne industrije Slovenije je neodvisna in samostojna pravna oseba, ki je od leta 1999 dalje aktivno vpeta v dogajanje na slovenskem trgu mesa in mesnih proizvodov. V skladu s 563. členom Zakona o gospodarskih družbah GIZ deluje kot neprofitna organizacija, katere cilj je pospeševati pridobitno dejavnost članov ter izboljševati in povečevati rezultate branže.

Izbrana kakovost

Nacionalna shema, v katero se lahko vključujemo pridelovalci in predelovalci govejega in perutninskega mesa – rejci in predelovalci mesa na kmetijah in mesno predelovalni obrati, ki v proizvodnih postopkih zagotavljajo pogoje iz veljavne specifikacije.

Članice

GIZ Mesne industrije Slovenije je gospodarsko interesno združenje slovenskih mesno predelovalnih podjetij, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja in predelava mesa in mesnih izdelkov. Članice GIZ – a se zavedajo svoje družbene odgovornosti, zato so se zavezale trajnostno graditi in krepiti ugled slovenske mesne branže.

Meso slovenskega porekla je garancija kakovosti

Top