1_1
2_1
3_1

Naša dejavnost

Gospodarsko interesno združenje (GIZ) Mesne industrije Slovenije je neodvisna in samostojna pravna oseba, ki je od leta 1999 dalje aktivno vpeta  v dogajanje na slovenskem trgu mesa in mesnih proizvodov. V skladu s 563. členom Zakona o gospodarskih družbah  GIZ deluje kot neprofitna organizacija, katere cilj je   pospeševati pridobitno dejavnost članov ter izboljševati in povečevati rezultate branže.

Izbrana kakovost

Nacionalna shema, v katero se lahko vključujemo pridelovalci in predelovalci govejega in perutninskega mesa – rejci in predelovalci mesa na kmetijah in mesno predelovalni obrati, ki v proizvodnih postopkih zagotavljajo pogoje iz veljavne specifikacije.

Promocija perutninskega mesa

GIZ Mesne industrije Slovenije od leta 2014 dalje izvaja 3-letni EU projekt KAKOVOST VARNOST SLEDLJIVOST – PERUTNINSKO MESO EU POREKLA v petih ciljnih državah: Srbija, BiH, Makedonija, Kosovo in Črna gora.

Lokalna kakovost

Lokalno meso – tradicija in kakovost je podporni projekt nacionalni promociji mesa. Z inovativnimi in učinkovitimi rešitvami za obvladovanje novih izzivov pri nakupu lokalne hrane usmerja potrošnike k zavedanju, da je lokalno meso hitro dostopno, kakovostno in varno živilo.

Članice

GIZ Mesne industrije Slovenije je gospodarsko interesno združenje slovenskih mesno predelovalnih podjetij, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja in predelava mesa in mesnih izdelkov. Članice GIZ – a se zavedajo svoje družbene odgovornosti, zato so se zavezale trajnostno graditi in krepiti ugled slovenske mesne branže.

Meso slovenskega porekla je garancija kakovosti

Top