[layerslider_vc id=”1″]

Na podlagi Zakona o kmetijstvu, Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP, Ur.l. 57/12 in Pravilnika o postopku priznanja označbe Izbrana kakovost (Ur.l. RS 79/15), je Sektorski odbor za meso pripravil Specifikacijo za goveje in perutninsko meso, ki jo je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrdilo dne  29. 7. 2016, z izdajo Odločbe o priznanju označbe Izbrana kakovost – Slovenija za goveje in perutninsko meso (št. Odločbe 33203-4/2016/17).

S potrditvijo Specifikacije je izpolnjen pogoj za vstop v nacionalno shemo IZBRANA KAKOVOST, v katero se lahko vključujemo  pridelovalci in predelovalci govejega in perutninskega mesa – rejci in predelovalci mesa na kmetijah in mesno predelovalni obrati, ki v proizvodnih postopkih zagotavljajo  pogoje iz veljavne Specifikacije.

Vlagatelja Specifikacije za meso:

Na podlagi sklepov Sektorskega odbora za meso, z dne 19.5.2015, je pristojno ministrstvo (MKGP) izdalo Odredbo o  vključitvi govejega in perutninskega sektorja  v program promocije in Uredbo o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave mesa za goveje in perutninsko meso.

Na podlagi zgoraj navedene Uredbe in Odredbe je MKGP pripravilo navodila za zavezance v sektorju mesa, za obračunavanje in plačevanje obveznega prispevka za promocijo.

Vse priloge se nahajajo tudi na spodnjem delu strani.

Shema “Izbrana kakovost” je namenjena označevanju kmetijskih pridelkov in živil s posebnimi lastnostmi. Meso in mesni proizvodi, ki so vključeni v shemo »Izbrana kakovost«, morajo izpolnjevati nadstandardne kriterije, ki so opredeljeni v Specifikaciji za sveže meso. Goveje in perutninsko meso, vključeno v shemo, bo na embalaži za končnega kupca in na prodajnih mestih označeno z znakom Izbrana kakovost – Slovenija.

izbranakakovost

 

Prelistajte brošuro!

 

 

 

 

Top