Obvestilo za javnost

Projekt »Izbrana kakovost – Slovenija« je rezultat večletnega tesnega sodelovanja države ter domače primarne in predelovalne živilske industrije. V shemo Izbrana kakovost lahko vstopajo agroživilski sektorji, ki so na podlagi Pravilnika o postopku priznanja označbe »Izbrana kakovost«, pridobili certifikat o skladnosti pridelave in predelave s sektorsko Specifikacijo. S pridobitvijo certifikata »Izbrana kakovost« pridelovalci in predelovalci […]

Preberi več

Poziv za oddajo ponudbe

GIZ Mesne industrije Slovenije je konec letošnjega aprila oddal vlogo na EU razpis za sofinanciranje programov promocije kmetijskih in živilskih proizvodov – za sofinanciranje 3-letnega programa promocije proizvodov iz prašičjega mesa na srbskem trgu. Zainteresirane marketinške agencije vabimo, da svoje ponudbe za izvajanje programa promocije na srbskem trgu oddajo najkasneje 16.11.2016, s priporočeno pošto na […]

Preberi več

Začetek plačevanja prispevka za promocijo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 26. 10. 2016 objavilo informacijo, da je Slovenija prejela uradno potrditev Evropske komisije za shemo državne pomoči za promocijo sektorja mesa in mleka. Z objavo obvestila o potrditvi Evropske komisije v Uradnem listu RS bo izpolnjen pogoj za začetek pobiranja prispevka za promocijo v sektorju mesa – ki […]

Preberi več

Poziv za oddajo ponudbe

GIZ Mesne industrije Slovenije bo na objavljeni razpis EU – za sofinanciranje programov promocije kmetijskih in živilskih proizvodov oddal vlogo za sofinanciranje 3-letnega programa promocije shem kakovosti – promocija kraškega pršuta na nacionalnem trgu. Zainteresirane marketinške agencije vabimo, da svoje ponudbe za pripravo in izvedbo programa oddajo najkasneje 1.4.2016, s priporočeno pošto na naslov GIZ Mesne […]

Preberi več