O nas

Gospodarsko interesno združenje (GIZ) Mesne industrije Slovenije je neodvisna in samostojna pravna oseba, ki je od leta 1999 dalje aktivno vpeta  v dogajanje na slovenskem trgu mesa in mesnih proizvodov. V skladu s 563. členom Zakona o gospodarskih družbah  GIZ deluje kot neprofitna organizacija, katere cilj je   pospeševati pridobitno dejavnost članov ter izboljševati in povečevati rezultate branže.

Osnovna dejavnost GIZ-a je zastopanje interesov članic, oblikovanje stališč in  predlogov  v odnosu do državnih organov, med  deležniki  v mesno predelovalni verigi in sodelovanje z nevladnimi organizacijami in evropskimi panožnimi asociacijami.

GIZ Mesne industrije Slovenije je gospodarsko združenje odprtega tipa, v katerega se lahko včlanijo pravne osebe katerih osnovna dejavnost  je zakol živine ter  proizvodnja in  predelava mesa in mesnih izdelkov. Članice se pred pristopom zavežejo, da bodo spoštovale  KODEKS članstva – ki zagotavlja, da bodo trajnostno gradile ugled  slovenske mesne branže, spoštovale visoke etične, trženjske in kvalitativne standarde in bodo vrednote, na katerih temelji zaupanje potrošnikov, postavile na najvišje mesto vrednostne lestvice.

Top