Projekt »Izbrana kakovost – Slovenija« je rezultat večletnega tesnega sodelovanja države ter domače primarne in predelovalne živilske industrije. V shemo Izbrana kakovost lahko vstopajo agroživilski sektorji, ki so na podlagi Pravilnika o postopku priznanja označbe »Izbrana kakovost«, pridobili certifikat o skladnosti pridelave in predelave s sektorsko Specifikacijo. S pridobitvijo certifikata »Izbrana kakovost« pridelovalci in predelovalci dobijo pravico do označevanja svojih proizvodov z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija«.

Proizvajalci perutninskega mesa: Perutnina Ptuj, Pivka perutninarstvo in Panvita Agromerkur so prvi v sektorju mesa izpolnili pogoje za vstop v shemo in označevanje perutninskega mesa z znakom Izbrana kakovost – Slovenija. Predsedniki družb g. Tibor Šimonka (Perutnina Ptuj), mag. Janez Rebec (Pivka perutninarstvo) in mag. Peter Polanič (Skupina Panvita ) so na tiskovni konferenci, 19. 12. 2016 obvestili javnost o enotnem vstopu na trg z mesom, označenim z znakom Izbrana kakovost – Slovenija. Znak potrošniku zagotavlja meso slovenskega porekla, višjo kakovost, nadstandardni nadzor in sledljivost mesa od rejca do potrošnika. Perutninsko meso izbrane kakovosti je na prodajnih mestih od 19. decembra 2016.

Na tiskovni konferenci so predsedniki družb predstavili procese vključevanja perutninskega mesa v novo shemo kakovosti, minister mag. Dejan Židan pa je medijem, med drugim, predstavil pomen in cilje vključevanja živilskih sektorjev v shemo Izbrana kakovost in izpostavil prednosti tovrstnega označevanja z vidika informiranosti potrošnika in njegove pravice do obveščenosti.

Znak »Izbrana kakovost – Slovenija« označuje živila s posebnimi lastnostmi, ki bodo predmet promocije v pravkar začeti 3-letni promocijski kampanji, ki je opredeljena z Zakonom o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP, Ur. l. 57/12) in je financirana tako s strani države kot živilskih sektorjev, ki so se odločili za vstop v promocijo in njeno financiranje.
Osnovni cilj promocije in vključevanje sektorjev v shemo je spodbujanje lokalne pridelave in potrošnje, povečanje prodaje slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov, krepitev konkurenčnosti domače živilsko predelovalne industrije in večja informiranost potrošnikov o kakovosti in varnosti doma pridelane in predelane hrane.

Ana Ahčin, generalna sekretarka