GIZ Mesne industrije Slovenije je konec letošnjega aprila oddal vlogo na EU razpis
za sofinanciranje programov promocije kmetijskih in živilskih proizvodov – za sofinanciranje 3-letnega programa promocije proizvodov iz prašičjega mesa na srbskem trgu.
Zainteresirane marketinške agencije vabimo, da svoje ponudbe za izvajanje programa promocije na srbskem trgu oddajo najkasneje 16.11.2016, s priporočeno pošto na naslov :
GIZ Mesne industrije Slovenije Dimičeva 9 1000 Ljubljana.
Projekt se mora izvajati v skladu s smernicami nove EU promocijske politike, z upoštevanjem

  • Uredbe (EU) 1144/2014, z dne 22. 10. 2014 (link)
  • Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/1829, z dne 23. 4. 2015 (link)
  • Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831, z dne 7. 10. 2015 (link)

Dodatne informacije: giz.mi@siol.net

Priponka: Obrazci za oddajo ponudbe