GIZ Mesne industrije Slovenije bo na objavljeni razpis EU – za sofinanciranje programov promocije kmetijskih in živilskih proizvodov oddal vlogo za sofinanciranje 3-letnega programa promocije shem kakovosti – promocija kraškega pršuta na nacionalnem trgu.

Zainteresirane marketinške agencije vabimo, da svoje ponudbe za pripravo in izvedbo programa oddajo najkasneje 1.4.2016, s priporočeno pošto na naslov GIZ Mesne industrije Slovenije Dimičeva 9 1000 Ljubljana.

Projekt mora slediti smernicam nove EU promocijske politike, z upoštevanjem

  • Uredbe (EU) 1144/2014, z dne 22. 10. 2014 (link)

  • Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/1829, z dne 23. 4. 2015 (link)

  • Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831, z dne 7. 10. 2015 (link)

Dodatne informacije: giz.mi@siol.net

Priponka: Obrazci za oddajo ponudbe