Vodstvo

Poslovno politiko GIZ-a usmerja in vodi Upravni odbor, ki ga potrdi skupščina za dobo štirih let.  Vsakokratni predsednik upravnega odbora je tudi odgovorna oseba GIZ-a Mesne industrije Slovenije.

Člani UO (2016-2020):

  • Izidor Krivec, CELJSKE MESNINE,  predsednik UO
  • mag. Janez Rebec – KRAS
  • mag. Miha Rozman, MESO KAMNIK, FARME IHAN – MPR
  • mag. Peter Polanič, PANVITA MIR
  • mag. Janez Rebec, PIVKA PERUTNINARSTVO
  • Jurij Urbanec, PERUTNINA PTUJ
  • Mitja Vodnjov, LOŠKE MESNINE
  • Borut Florjančič, KZ SEVNICA

Najvišji organ upravljanja  je skupščina, ki jo predstavljajo vse članice GIZ-a.

Organizacijske in strokovne naloge in vodenje projektov:

Top