Vodstvo

Poslovno politiko GIZ-a usmerja in vodi Upravni odbor, ki ga potrdi skupščina za dobo štirih let.  Vsakokratni predsednik upravnega odbora je tudi odgovorna oseba GIZ-a Mesne industrije Slovenije.

Člani UO (2021-2024):

  • Izidor Krivec, CELJSKE MESNINE d.o.o.,  predsednik UO
  • Janez Rebec, PIVKA PERUTNINARSTVO d.d., KRAS d.o.o.
  • Matej Resnik, MESO KAMNIK d.d.
  • Peter Polanič, PANVITA MIR d.d.
  • Stojan Hergouth, KRAS d.o.o.
  • Enver Šišić, PERUTNINA PTUJ d.d.
  • Mitja Vodnjov, LOŠKE MESNINE d.o.o.
  • Marko Žerak, KOŠAKI TMI d.o.o.
  • Janko Skube, KZ SEVNICA z.o.o.

Najvišji organ upravljanja  je skupščina, ki jo predstavljajo vse članice GIZ-a.

Organizacijske in strokovne naloge in vodenje projektov:

Top