Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 26. 10. 2016 objavilo informacijo, da je Slovenija prejela uradno potrditev Evropske komisije za shemo državne pomoči za promocijo sektorja mesa in mleka. Z objavo obvestila o potrditvi Evropske komisije v Uradnem listu RS bo izpolnjen pogoj za začetek pobiranja prispevka za promocijo v sektorju mesa – ki se bo po napovedi ministra začelo s 1. 12. 2016. Zavezanci za plačilo prispevka so vsi pridelovalci in predelovalci govejega in perutninskega mesa – ne glede na vstop v shemo Izbrana kakovost.

Več o plačevanju prispevka za promocijo.